L

Northern Yoga

.......

Marianne Wiik Olsen

Telefon
+47 957 50 860

Epost
marianne@northernyoga.no

w

Meditasjon

En kort innføring i hva meditasjon er og hvorfor man burde meditere.

Hva er meditasjon?
07.06.201711:55 Marianne Wiik Olsen

Meditasjon skal føre til at man slutter å identifisere seg med følelser og tanker ved at man går dypere inn i seg selv og finner sitt sanne jeg. Det er en selvrealisering som handler om å komme nærmere seg selv. 

Dette kan man finne igjen i de fleste religioner, og alle mennesker vil en eller annen gang søke etter å komme nærmere sitt sanne jeg. Til og med i Henrik Ibesens Peer Gynt møter vi denne filosofien, hvor Peer møter Knappestøperen som forklarer Peer at han må være seg selv helt, for å slippe å bli støpt på ny (eller reinkarnert?). Det å kunne akseptere seg selv som den man er og være fornøyd med det, ikke å skulle tilpasse seg andres oppfatning av deg selv. Og dette er jo like aktuelt uansett hvilken verdensdel eller religion man kommer fra. 

Hvordan

Er en tilstand av bevissthet, en tilstand av dyp indre fred når sinnet er stille og rolig men likevel våken. Bare begynnelsen på en tilstand som tar oss til en større bevisssthet. Gjennom denne bevisstheten vil du kunne komme se dypere inn i deg selv og finne ditt høyeste potensial som menneske. 

definisjon

beroligende

buddhismen

hinduismen

kristendommen

trener sinnet 

øver

kan gjøres hvor som helst

http://www.freemeditation.com/meditation-basics/